DL TESTRESULTS FOR 12-08-2020

PASS PERCENTAGE-- 98%


CANDIDATES PASSED--


LALITA PATEL

VIKAS N

PRAKASH SINGH

SUREKHA M NAGARGOJE

RAMESHA Y V

ARCHITA PAL

SHANTHA KUMARA

PRAGATHI WADKAR

Y PRAVEEN KUMAR REDDY

ALLA BAKASH

SAHANA V

KARTHICK B

S REDDY SEKHAR

K MANASA

C BALASUBRAMANYAM REDDY

VENUGOPAL S

GOWRAMMA

PRAKASHA M V

SHUBHENDU KONAR

AASHISH

REGHUNATH M THAMPI

RISHAB MOHAN (LMV ONLY)

V SREENIVASULU

LOKESH REDDY M N

SRINIVAS MURTHY

NITHIN S

MANJUNATHA M

JAGAT DHAMI


CONGRATULATION

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square