DL TEST RESULTS FOR 31-07-19

PASS PERCENTAGE: 94%


CANDIDATES PASSED


ANKITA R BHAGAT

MAN BATALA

PRAKASH MANCHEPALLI

VISHAL JAISEE

MANOJ T

MANJUNATHA T K

NAGASHREE S

ALOK BARMAN

JUGUL KISHORE

DARSAN P

GOURANGA MURARI

KHIM RAJ OLI

MUNIRAJU N

LAXMAN K SHETTY

ARUN GOWDA HN

SRINIVASA K V

VENKATA RAVITEJ REDDY

PRASHANT

MUKKU DHANALAKSHMI (MC ONLY)

PIYUSH MISHRA

ANUP SAMANTA

ARCHANA MUDULI

PRAKASH NISTALA

SANTOSH KUMAR R

CHANDRASEKHAR SAHOO (MC ONLY)

ADITYA K KARNEWAR

VIPUL KUMAR (MC ONLY)

Y SHASHIVARDHAN REDDY

RAMALINGACHARY L

DIPAK CHETRI

SHIBSANKAR DEY

ALAKA KUMARI SAHU

ABHILASHA SWARUP

SHOBHALATHA V

MANASA C

PREETI G S

PREM BAHADUR CHHETRI (1000)

AASHISH S

SIKHA SETHI

RAI SANJEEV KUMAR (500)

SUTAPA GHOSH (500)

CASSANDRA DORIS G

RAJESH KUMAR MEHTA

SHALINI H S

ADITY

BHANWAR KANWAR (MC ONLY)


CONGRATULATIONS


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square