DL TEST RESULTS FOR 30.06.2018


CANDIDATES PASSED

VENKATESH BS

SNEHA MJ

DIVYA PRABHAKAR

RAMKUMAR PERUMAL

HARSHITHA

JITENDRA KUMAR

PRAKASH SINGH

PAWAN SURESH BATHE (1000)*

KANUMANNA K

DK TEJESWINI

SANDEEP SANISETTY

PADMAJA SRINIVAS

NAGESH M

VENKAYESH NARELLA

SAJINA MT

PRIYABRATA SAHOO

SIDESHWAR KANUNGO

LAXMIDHAR SAHOO

BEERAPPA S C

NUR ISLAM MOLLAH

RAVINDRA UPADHYAY

SHALINI S (LMV ONLY)

MERRYL M BIJU

DEEPA RAVINDRAN (1000)*

SANTOSH A NISHAD

CHAITALI DUTTA

SARITHA M(500)*

SATYA NARAYAN DAS

RACHANA GUDEMANE(1000)*

VINUTHA M

PRERNA SHARMA

NIKITA MOHTA (500)*

GOPAL DEB(500)*

VIJAY KR BS 

PANKAJ KUMAR (500)*

VISHNU TEJA R

KVDN RAGHAVENDRA PRASAD

INJAMAMUL HAQ LASKAR ((MCB ONLY)

CONGRATULATIONS

* CONTACT DRIVING SCHOOL FOR DETAILS


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square