DL TEST RESULTS FOR 30-01-2021

PASS PERCENTAGE -- 96% CANDIDATES PASSED-- KAPU RAJASHEKHAR REDDY HIMANSU KUMAR DAS (700) PAVANA N V AROON R (800) VISHAL SINGHANIA G VENUGOPAL ASHA POOJARY NARENDRA S SUMIT KUNDU DUSHASAN BAG E RAHUL (500) RITESH KUMAR MANOJ NAYAK GAUTAM BANDYOPADHYAY (LMV ONLY) JYOTHI KUMAR ANAGHA KOPPALKAR MONISHA V S SANDHYA GRACY SYAMALA K THARUNI SHREE K ANIL PUJERI SRIKANTH B N RADHIKA KHARVI CONGRATULATIONS

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square