DL TEST RESULTS FOR 29-07-2020

PASS PERCENTAGE--93%


CANDIDATES PASSED--


AJAY KUMAR GIRI

G ANIL KUMBLE

RAJA RAM MAHTO

SOMAPPA

BHARATI

SELVA LOGESH R

SURESH PEGU

DEEPAK B AMBHURE

SUMAN B C

MANJUNATHA H M

KENCHAPPA

NITHIN M

G VENKATARAM

RAJAPPA

NABAKUMAR PHUKAN

BIKASH KUMAR BARIK

LIZASHREE THAPA

SHANKARACHARI

MONISHA S

MAHENDRA H B

GANESH NEWAR

M K REVANTH

J MADHUSUDHAN REDDY

R VENKATA SIVA BABU

RATAN KUMAR SHAW

K MUKRAM

NIBIN KUMAR

HARISH B V

SUMUKH REDDY N

VENKATESH

SHAMEER

NAGARAJ


CONGRATULATONS


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square