DL TEST RESULTS FOR 28-10-2020 & 04-11-2020

PASS PERCENTAGE 98% CANDIDATES PASSED-- 28-10-2020 PAVITHRA M BV MANJE GOWDA KALAVATHI SUDHAKAR NARMADA D POOJA S M JANMEJAY BEHARA NAVEEN N VINITHA V DEEPAK V NANDA GOPAL SAHA (500) SANTHOSH KUMAR LOKESHA K SALIM BASHA B JAGADEESWAR H KRISHNAMURTHY LAXMAN PATEL (500) BISWAJIT DAS SHUVODEEP BHATTACHARYA RAGHAV SOLANKI 4-11-2020 AKHILESH SAWAIYAN ARUP SIKDAR DEBASREE BISWAS MANDAL ANAND HUGAR HARIPRASAD SR PARAMESH REDDY AV GONA MUNI SANKAR KIRAN R KARTIK INGLAGI KIRAN KUMAR K MAHESH BIST (MC ONLY) NISHANTH S SURESHA KANAKADRI N RAVI SM MARTI A T SUBRAMANYAM NK UDAY KUMAR GOVIND BAHADUR BOHARA SOWMYA M A TS SANTHANAKRISHNAN CONGRATULATIONS

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square