DL TEST RESULTS FOR 28.04.2018


CANDIDATES PASSED

VAIBHAV V

MD ABDUL KASIM

ABDUL JAMEEL

KINJAL KUSHAL KAPASI

ANANYA BARMAN

MANI KUMAR (LMV ONLY)

SHIVAKUMAR K

PRASANTH KUMAR K

SIVASAI VARAPRASAD

RABINDRANATH MOHAPATRA

AKSHATHA C N

SWETHA IP

KARNA SRIHARI

K SANKARA SAIKUMAR

IBRAHIM KHAN

ABINAYA

LEENA CHANDRA Y

KAVITA MITTAL

LOKESH RK

POORNIMA

ASWATHY

JAGADEESH BC (1000)

BHASKAR MALLELA

SWAMINATHAN

HARSHITHA JAISWAL

BINAPANI BERIA

PRABHAT MITTAL

ABHILASHA KUMARI (LMV ONLY)

PRAMOD R

RIPUNJAY LAL (LMV ONLY)

KHOKAN MAITY

PURUSHOTTAM PRAJAPATI

CONGRATULATIONS


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square