DL TEST RESULTS FOR 27.01.2017


PREETHI PRABHAKARAN (500)

USHA GATAPPA

B SURESH

GANESH S HEGDE (500)

D CHANNAYA (500)

GIRIDHAR BEJJAM (500)

SHASHANKAR PAUL

RAGHU RAMAN NARAYAN

SUBHENDU SAHOO

ANJALI PRIYANKA TIGGA (500)

SHILPA DV (500)

BIMAY BEHARA (500)

MOH ASIF G (300)

RAKESH BARIK

S NAGALAXMI (300)

ANANYA SARKAR

SHIVASANKAR B

PAVAN KUMAR

VISVESH B (LMV ONLY)

SAVITHA MR (500)

POOJA KUMARI

NAGESH V

SOUMYA MAHATA (500)

RAKESH G (300)

MANJU SUMAN KL

HARISH KUMAR S

RAJAPPA N

MANJUNATH REDDY K (300)

ADITYA PRASANTH DALVI

C VENKATESWAR REDDY (500)

UDOY SAIKIA (500)

DENNIS SAMSON (500)

PANKAJ KR SINHA (500)

SUMIT KUMAR (500)

CONGRATULATIONS


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square