DL TEST RESULTS FOR 23-10-19

PASS PERCENTAGE – 94%


CANDIDATES PASSED


MOIN SHAIKH

NAZIYA MOIN SHAKH

MUHAMMAD ABBAS K

SPANDANA P GHORPADE (1000)

VVND VINOD KUMAR P

PRAVIN MEHTA

ELENDER GUGGILLA

KAMMA BHIMAPPA

VINEETA SHARMA (1000)

MANOJ SINGH BOHARA

RAKESH KR MOHANTY

ROHIT SANJAY PATIL

ROHIT RAJ (MCB ONLY)

VINOD KUMAR R (MCB ONLY)

SUBAL DEBBARMA

RAVINDRA H B

NARASIMHA MURTHY B N (500)

VIJAY KUMAR V

BHABANI SHANKAR MALLICK

ARUN KUMAR JENA

SABANNA

SANJAY KUMAR SETHI

MAHESHWAR PANDA

RUDRESH Y R

ONKAR PANDA

KAMRUDDIN

M DEVI

KUSHALAPPA K U

HIMA SWAPNA B

CHANDRASHEKHAR

SREEKAVYA M (1000)

R VIJAY BHASKAR REDDY

V MAHESH REDDY

SAMUJJAL DAS

SUBHA BANERJEE

RADHAKRISHNA CE

PRATYUSH JAISWAL

MILTON BORA

BHEEMU IRAPPA M (MCB ONLY)


CONGRATULATIONS

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square