DL TEST RESULTS FOR 21-09-19

CANDIDATES PASSED


ELVITA VINITHA LOBO (1500)

LUKUS AHMED BARBHUIYA (1000)

PUNNYA SREEKUMAR (300)

NASRATH

ASHISH UJJWAL

EDIGA VISHNUVARDHAN

PITTALA SRINIVASULU

SUSANTA ROUT(700)

NAGESH (1000)

GARIMA BARNWAL

DHANUSH U

DATTATREYA R NAIK

SAUMIK PRIYAM

KRISHNA KUMAR

DEBANJAN PRAMANIK

B M NAGA LIKHITH

SREENATH B V

P KIRAN KUMAR REDDY

KRITIKKA GUPTA

JAIDEV NAIK (1000)

AMJATH HUSSAIN

U MAHESH KUMAR (1000)

MOHT TANDON

PABAN KATOWAL


CONGRATULATIONS

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square