DL TEST RESULTS FOR 20.06.2018


CANDIDATES PASSED

MANJULA S

DEBADATTA PATTANAIK

CHRIS RICHARD B J

SWETHA G S (MCA ONLY)

HARISH M

SATISH BABU N

S ANAND

DAYANAND SHETTY S (LMV ONLY)

PAPPU SHARMA

VINAYAKA B K

VASANTHA KUMAR J G

DEEPAK KUMAR

MANJUNATH

ROHIT PATHANIA (1500)

J VAJRAVEL REDDY (500)

RAJESH PALADOGU

SIDDARTH SAURABH

ANCHAL SACHDEVA (500)

MUDDASAR AHMED (500)

C JEVAN PRASAD REDDY (500)

SHRUTHILAYA HARIDAS (500)

ALLEN A PAPPADY

SANJITH KUMAR

SWATHI KA (500)

AMULYA SINGH (LMV ONLY)

DEEPAK AA

SASIKUMAR A

SHASHANK AGARWAL (300)

ANOKHI BHARDWAJ

VAIBHAV MALIK (500)

VENKATESH SRIRAMDAS

NANDINI MAVANDI

SADIQ KHAN

PULAK BARMAN

MD NAYEEM (MCB ONLY)

RUDRESH Y R

ANNAPPASWAMY

PRAJWAL S

ASHOK KR TIWARY

NAGARAJU B

CONGRATULATIONS


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square