DL TEST RESULTS FOR 17.2.2017


CANDIDATES PASSED

HARSHA SINGH (1000) AKANSH RAVI (300) KARTIK C GUJJAR (LMV ONLY) K VASANTHI(500) MODU BHUVAN KUMAR SATWIK SIHI (LMV ONLY) VENU R PRATIK SATAPATHY (1000) THASNEEM SHERIN (1000) D AJAY KUMAR REDDY ASWIN MN JITENDRA KUMAR (LMV ONLY) NIKHIL MAGAVVI(500) MANJUNATH R S (500) SRIVANI A (1000) HANUMANT(1000) PUNITH T S AMIT KR SINGH (1000) SHRUTHI R (1000) P SATYA PAVAN CHANDAN KUMAR JOBOLIKA DEKA (500) SIRISA Y(500) SK MD ARIF VIDITA NAIK (500) SANTOSH KUMAR P(500) PRUTHVI HR (1000) VARIDIH T RAMANAREDDY CHETNA PUNDIR (1000) T SANMUKHA SREEDHAR SHARANU S TOTAGI (500) RAMYA K SUBODH SUNIL

CONGRATULATIONS FOR ANY QUERIES PLS CALL 9449459203


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square