DL TEST RESULTS FOR 16-11-19

PASS PERCENTAGE—93%


CANDIDATES PASSED—


RACHANA R J

NIKHILENDRA (500)

SRIDHARRAJU C

NILESH MASKE

BHARATH E

SANDEEP C V

GAGAN GUNDLURI

T SUTHI

PRIYANKA MISHRA (1000)

ABHISHEK DABADE

RAJA N

DINESH S

CHANDRAPPA

SUJAY GIRI (1000)

SOURADEEP SIKDAR (1000)

AMIT KUMAR

ESHITA MUKHERJEE

RAJENDRA MANDAL

N HARI KRISHNA

AYAN CHOUDHURY

A VENKATA KARUNAKAR

VIRENDER KUMAR VERMA

TEJ KUMAR

YASHAVANTHA V

ASUTOSH SABOO (MCB ONLY)

AMIT CHAUDHURY (1000)

KARTIK JAYARAM RAO

SATYA PRAKASH

ATANU MANDAL

ANURAG VERMA

NANDAN KUMAR H G

SWENIA D SOUZA

HARISH N

MANOJ V


CONGRATULATIONS


N. B-- RESULTS OF SOWMYASHREE AND AKASHDEEP DAS ARE ON HOLD.

REQUEST THEM TO CALL OFFICE ON TUESDAY

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square