DL TEST RESULTS FOR 15.09.2018


CANDIDATES PASSED MD AHSANUL JINNAH K SREEKANTH REDDY RICHA RANWAKA MUKUND KUMAR(500) ETHIRAJULU NAIDU PREM DIPANSHU TANDON LALATENDU DAS SANDEEP BISWAS DIPANWITA GHOSH CHANDRAKALA V(500) SAURAV PAL T SHRUTHI SAURAV KR SINHA U RAJKUMAR (1000) RAJU KUPPALA (1000) SHRIKANTH KULKARNI WINNY PUROHIT NEHA SINGH R MOHD RAFI D BASHA BABU S KARUNAKAR DIYA KRISHNAKUMAR VISHWAS N MANASA NISTALA ABHISHEK R DEVENDER SINGH MUHIM UDDIN SIKDAR DAYANAND SHETTY M KASEENATH REDDY SHIVARAJU B SHIVAKUMAR BV MAHESH KUMAR CV ANIL KUMAR 


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square