DL TEST RESULTS FOR 15-02-2020

DL TEST RESULTS FOR 15-02-2020 PASS PERCENTAGE-- 93% CANDIDATES PASSED-- PRAGYA MUNSHI NIBEDITA MALLICK MOHANTY P NIRMALA SARAGADAM YAMINI P MANISHA AGARWAL AKHIL BABU PS JOMINA JOSEPH JAYANTA KUMAR JENA HULUGAPPA ONTIGODI PRIYANKA BM DIPTENDU MANI SHREEKANTH RATHOD ARUN KRISHNA KIRAN KR NISHA KHADKA (500) SMITHA SU SHREYAS VINOD NALAMWAR (500) THIPPESH MUNIRAJU HARESH DHRITIMAN BAYEN BHARATH T S JITENDRA CHAUPAL MARTIN ANISH L MITURANJAN NAYAK SHUBHAM KUMAR ALOK CHANDRA BARIK AKSHAY KUMAR KALE NEERAJ GARG (1000) KASHISH SHARMA SANDEEP D RAKHEE POONAM LAKRA SHREYA PRAMOD (500) B PRAVEEN KUMAR MANJUNATHA K N MANSAVI G ASHISH KUMAR VERMA DEEPAK KUMAR MAHANTA SANJAY NAGESH NAIK R VIJAYSHEKHAR REDDY (500) DEVESH PRATAP SINGH DARSHAN S D KALIVAI KALYANI YOGESHA K TANMAY KUMAR SARKAR RINSHAD KOISSAN AKALESH MANDAL MALLAPPA (500) K ANMOL MANI T S NAGARAJ R SUDDIN ANSARI SIVARAJA A MANJUNATHA M M SAMIT KUMAR SINGH VIDHIYA GANGADHARAN (500) AMIR UDDIN AHMED NASIRUDDIN BINUD GOGOI SARALA (500) BABU GANESH (400) TAMASA MAJI JAMES P VIYASH A NAKKA NAVEENA HARITHA HARSHA AVINAV BESI SUJAY C SANJAY HAZARIKA PAYEL R MAHAJAN CHANNABASAVARAJU P M CHAYA P M MOHIT SAHNI DEEPTHI G NAIR ANAGHA R GOWDA ANSHU ANAND PRAVIN SHIVSHANKAR SHETE VIJAY PRQAKASH TAMBARE RAMESH K PATIL SANTOSH KUMAR SHETTY (700) PRASAD G CONGRATULATIONS

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square