DL TEST RESULTS FOR 12-6-19

CANDIDATES PASSED


PASS PERCENTAGE 96%


ABHINAV S NAIDU

V DINESH

SHUBHAM KUNDU

SHIVAKUMAR

REVANASIDDAPPA

RAVIKUMAR CR

AKASH

MANISH KHANIKAR

V MUNIVENKATASWAMY

ABDUL KADIR B (LMV ONLY)

MD ABDUL RASHID

ABHAY PRATAP SINGH S

SUMESH K

UPENDRA N

PROLOY DAS

NAZMA PARVEEN

MD ABU SALEH

K SHASHANK

GOPAL SHARMA (500)

SANJAY SHANTARAM D

RAJESH KUMAR (500)

INDRAJIT SHA (500)

SATHEESH KUMAR N (500)

SYAMA SUNDAR VDAS (500)

GEETA N H

PRABHU H

PRIYESH RANJAN (300)

SUBHASIS DEBNATH

FAROOQ AHMED BHAT (1000)

DINESH NK V (500)


CONGRATULATIONS


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square