DL TEST RESULTS FOR 11-03-2020

PASS PERCENTAGE-- 92% CANDIDATES PASSED HARSHDEEP SINGH SETHI SHAMA ALAMURI SREE DEEPTHI SHAMSUL ALAM CHOUDHURY KUPPAM GNANENDRA REDDY RANJITH SACHIN KUMAR SAHU (500) GURDEEP B G ANANDA SHANKAR PANDA RAVI KHANNA HARI VITTAL PRASAD G DHANANJAY REDDY CHAITRA T V NIDHI DAGA (500) KARTHIK PRASSAD (500) NANJEGOWDA TA (500) KRISHNENDU RAJESH (700) RAVI KUMAR INDRANIL SANYAL (500) J VIJAYKUMAR AJAY KUMAR R VENKATESHA S SHAKTHI PRIYAN M (300) SUSHMITA M S B JAYARAM M HARISH RAGHAVENDRA PRASAD K Y SRINIVASULU REDDY DEBOJIT BUROGOHAIN SONATAN SARKAR G VAMSHIDHAR TEJESHWINI RAGHAVENDRA K H (500) V VAMSHI KRISHNA (500) MUKESH SINGH VISHANK VIGNESH KP IRFAN R SRIHARI(500) RAMU SARMAH (500) HASAN AHAMED (300) GANESH t N (800) SATYAJIT SARKAR NAGARAJA K C VIDYADHAR PATIL YOGESH NAIDU MOHAN ACHARI CHETHAN SINGH SASANK K (1800) RAVI KUMAR ADITHYA VEESAM (700) DEBANSHU GANGULY SISTU VINOD KUMAR NAGESH P C (1000) VIJAY K (1000) NAVEENA M PREM CHAND (300)


CONGRATULATIONS

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square