DL TEST RESULTS FOR 10-6-2020

PASS PERCENTAGE--93%

CANDIDATES PASSED

RAMESH CHANDRA TUDU (1000)

N SANTHOSH KUMAR

PRATIK BHANDAGE

SANJAY RAI

CHANDRA KANT

A DEVARAJ

SOURAV KUMAR SINGH

NOOHIRA M ( MC ONLY)

NITHISH KUMAR T

LALITHA J

ADITYA PRATAP SINGH (MC ONLY)

SAURAV KUMAR PANDEY (300)

ARGENG BASUMATARY

T SHIVA SHANKAR (800)

AKASH DAS (500)

ANUJ KUMAR YADAV (500)

K ANIL BABU (500)

PAVAN KUMAR S

JAGGESH NAIK

SHREESAILA

SRIDHAR M GOUDHAR

SHUBHENDU KONAR (MC ONLY)

SUSHMITA MEHTA

BHUPEN DOLEY

PRANAV

RAMPRIT MANDAL (500)

MANJUNATH M L

MADHAI CHANDRA GHOSH

SAROJ DHAMI

RAJANI BODDU

RICHA SURANA

UDIT SETHIA (500)

MANJULA T

SARITHA L

CONGRATULATIONS


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square