DL TEST RESULTS FOR 10-07-19

PASS PERCENTAGE-- 96%


CANDIDATES PASSED


AJMOL HUSSAIN MAZUMDER

KRITI RAI

RAVIKIRAN

SUKEERTHI ADI

PUNEETH KUMAR HR

ABDUL RAZAQ

VANAPALLI SURESH

ASHWINI KUMAR MAURYA

PAVAN KUMAR YADAV

ANURAG AGARWAL

ASWATHA R

T YUGANDHAR

MANJU THOMAS (500)

RAZAK

JHUMUR DHAR

ARPITA SAMJPATI (500)

NABANITA ROY (1000)

NITIN BHAT

RUDRADITYA PAL

SAUMIK PRIYAM

DINESH SINGH

VINESH KUMAR (500)

BIR BAHADUR

GAURAV SINGH

NIVEDITA BOSE

LISHA MATHEW

M MANOHAR

DEWKAR TAMANG

SAINUL ABID SH

MAHESH MYAGERI

JAYAN M

MALAPPA

KAVYA DAVE

VISHWASHREE DESHPANDE

BIBIN SHABU

SAIRAM P

T PRATAP REDDY (1000)

SREEKANTH VC

MAMTA B K

MEENA R G (500)

SELVAKUMARI (500)

SHANKAR SURESH

ARNAV SANTOSH NAIR

ARYAN VAID

NEELAKANTAN SM (LMV ONLY)

SANJAY KUMAR SINGH (500)

BIKRAMADITYA NAYAK


CONGRATULATIONS

\


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square