DL TEST RESULTS FOR 10.01.2017


CANDIDATES PASSED

BASAVARAJU ARUN KUMAR BA SHAUNAK GHOSH YUVARANI S SANMETA KIRAN KUMAR M KODANDACHARI SHESHADRI GOPAL REDDY JAYAKUMAR KOZHIKOTE CHANAPATI HANUMANTHA REDDY SREEVIDYA S SIRISA NISTALA BITTU BHOWMICK KARTHIKA RUBY GOPAL SATEES KUMAR P DINESH BABU SARANYA NS DILIPKUMAR REDDY GANESH AYUSH YADAV MANASANTI BAURI ASHOK RASTOGI SURESH REDDY Y PRAMODINI M BHASKAR NS M ISHAK KUMAR DEBASIS SAHOO VINAYAK HIREMATH SUMEET KR BARUA KRISHNAREDDY M N

CONGRATULATIONS


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square