DL TEST RESULTS FOR 09.05.2018


CANDIDATES PASSED

KUMARSWAMY HJ

SUPRIYA KARTHIK

AKSHAY MATE (900)

KRIPESH MALAKAR

VENKATESHWAR PAUL

GARIMA SHARMA

TEJAS TL

RAHUL

SANJANA PATTANAYAK

BIRAJA PRASAAD PARIDA (800)

MOHAN RANGASWAMY (500)

SHARON DAS S

PRASHANTH Y

AKSHAY MUDGAL

R MOHD RAJAK

ARJAK GHOSH

Y SHIVAKUMAR

MODDURI YUVARAJU

M MANJUNATH

AJAY RAMESH BALKAR

PRIYAKSHI SARKAR

SIDDALINGA MURTHY

SHANKAR S

SADHAN PAUL(500)

T PRABHAKAR (1000)

KANCHI KARNA PATEL

APOORV SHARMA

SHEKAR N

B ANIL

BALARAJ J

Y PURUSHOTTAM REDDY

BASAVARAJ

T RAJESH

RAJU C

DEBASIS MAITY

BANASREE SAHA

CONGRATULATIONS


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square