DL TEST RESULTS FOR 06-2-21

PASS PERCENTAGE -- 93%


CANDIDATES PASSED--


KARTIK M K (1000)

AMRIT PEEYUSH

MANASANTI BAURI

VANDANA M M

MD ARSHAD

GANDHI GURUNATHAN R

MAHADEVSEWAMY

OMKAR TAMANG

PUJARI AJAY KUMAR

LAKSHMIPATHI T N

SUJIT KR MOHANTY

TS SANTHANA KRISHNAN

PRASHANTH M

RAHUL R

CHANO DEVI

SHABDA VERMA (1000)

PADMANABH SARAN

SAYANTANI BISWAS

SONU KUMAR SHUKLA

SHANKAR LING

HANUMANTHAPPA G

PRAVEEN R (500)

SUDEEP V TUPPAD

GHAN SHYAM BHATT

AJAY N

MADHUSUDHAN V

DUKKHABANDHU BEHERA

ASHISH GUPTA

SUJAN KUMAR

SWAPNIL SINHA ( 500)

UTTAM PEGU

G PRUDVI RAJ

MUKUND NARAYAN (LMV ONLY)


CONGRATULATIONS

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square