DL TEST RESULTS FOR 06.10.2018


CANDIDATES PASSED

ANIL KUMAR N

Y CHARISHMA

VISHAL KUNDER

M DHARANI SAAMRAT

PUJA SHARMA

VENKATESH PRAKASH SHET

PVS PAVAN KUMAR

MITHILESHWAR RAJ

SHEELA BAI

BABU M

RAHUL KUMAR

SUNIL KUMAR BHATT

SOLANKE PRANITA K

VENKATA AVINASH RAGHUTHU

VIGNESH R

NARAYAN DHUMALE

SATISH ALAM ( MCB ONLY)

MRIDULA SARKAR

ANIESH SHARMA

M SRIKANTH

MOHD RAFI

ABHISHEK A

PRABLIN KAUR JUNEJA

B NARENDRA REDDY

MOHAN KUMAR BR

MUNIRAJU G

SANJAY TALIKOTI

KEDAR CHANDRA PALEI

ANIMESH KR GUPTA

SUNIL KUMAR

ROOPESHA PM

MADHU P PUJAR (300)

VISWANAND PATEL 

PARAMITA MUKHERJEE (300)

K KAVITHA RANI (1000)

HUSNA TABASSUM (300)

POSANI DINESH KUMAR (2000)

REKHA LALITA K (300)

LOKESH KUMAR (1000)

SHUNMUGA SUNDARAM (500)

CONGRATULATIONS


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square