DL TEST RESULTS FOR 05-05-2020 & 09-05-2020

DL TEST RESULTS FOR 05-09-2020 & 09-09-2020 PASS PERCENTAGE--98% CANDIDATES PASSED--

05-09-2020 P PARTHASARATHI MANJUNATHA M SIMHACHALAM RAHUL GUPTA KIRTI KEDIA SHREYAS S 09-09-2020

P ARUNAMUDHAM MAHADEVA V DASARATH DIXIT GAUTAM KUMAR GANESH M P SATEESH REDDY SOUMYAJIT SARKAR DHIRAJ SINGH BAISALI DAS ESWARA MURTHY M G MURUGAVEL DEBASISH LAHIRI SANDEEP RAMACHANDRA MARANDI MALLIKARJUN D J SURAJIT KUMAR DAS PRAVAT KUMAR SAHOO DUSHMANTA KUMAR MAHAL BALASUBRAMANYAM K JUMAT ALI BISWAS ( MCB ONLY) VIKASH PRASAD SURESHA PRITISH SINHA LINGAPPA NINGAYYA LINGARAJ D L MUNIRAJU R SHIVANNA K KRISHNA REDDY B VINOD KUMAR RAJESH KUMAR YADAV A SARAVANA BASAVESHWARA JAYANTA KUMAR DHAL BABURAJ K M VENKATASWAMY M CONGRATULATIONS

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square