DL TEST RESULTS FOR 03-10-2020

PASS PERCENTAGE--100%


CANDIDATES--


DIPU PHUKAN

BS VIVEKKUMAR

SULTHAN

KHAJA PASHA

AMLAN BAG

BIJENDRA BEHERA

RAVI KUMAR K

PRAKASH BIST

RITA SHARMA

NIKHIL KARN

MUDE MANIKANTH

VENKATESH JANA

NITYANANDA GIRI

A SAMPAT KUMAR

P LOKESH REDDY

RAJU JANA

NANDEESHA S

SURESH PRASAD K E

VINAYKUMAR K

JAYAKRUSHNA GIRI

KARTHIK M

MEGHANATHAN M

VENKATESHAPPA

VIGNESH S

K VENKATESH

GOPI J

N RAMESH

LOKESH B

R HARSHAVARDHANA

RAKESH BKB

AKSHAY N

SHAHBAZ SHERIFF

SHAIK KAREEM

ANIL KUMAR S

ANAND SINGH

SREENATH H R

SHARANAPPA

KANTHA RAJ R


CONGRATULATIONS


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square