DL TEST RESULTS FOR 02-12-2020

PASS PERCENTAGE-93%

CANDIDATES PASSED--

KHAIRATI LAL ARORA M CLARINA MARGARET YASHODA(1000) YOGESH BARAILY RAHUL KANTI DAS NAMRATHA H M (LMV ONLY) NIKHIL E POOJA REDDY M SAROJ KUMAR SU MD ABU NASAR PRAKASHA N VINAY KUMAR M HAREKRUSHNA PANIGRAHY ANUBHAV KUMAR VIJAYKUMAR M O SAUMEN SEN ARINDAM RAY BASAVARAJ ABHINAVKUMAR A V NAVEEN KUMAR VENKETSHAIAH V POLASH BORA EV MANJUNATH JEEVAN AGRAWAL

CONGRATULATIONS

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square