DL TEST RESULTS 07-02-2018


Candidates passed

N RAMANATHA REDDY

JITHAMITRA MAHAPATRA

ARCHANA V (LMV ONLY-500)

THIMMARAJU

PAVITHRA DEVI R(3000)

ROOPAYAN PC

DHARSHAN N

SAURAV SAHA(1000)

PRANAB MAJUMDER

RAVINDRA T

CA RAMANATHAN (500)

PATHURI RAVINDRA REDDY

UDAY KUMAR

SUSHMA SHETTY(300)

FOIZUL AHMED(500)

RAJU BAHADUR

D VINODH

MR MONISH(300)

ASWATHY MA(500)

RAVI N(1000)

SUNIL KUMAR(500)

SURESH V

VIMAL R(1000)

VIJAY LAKHMANI

RAGHAVENDRA G

ANAND KUMAR V

HANUMANTHA

SAILAJA

ANU A(500)

P SUDHAKAR

ANITHA MURUGESAN(500)

RAMADEVI (500)

SURENDRA GOGI(500)

CHANNARAM CHOUHAN

AMAR TANGADE(500)

PARIMALA VALAVALA(1000)

R JANAKIRAMAN

KARTICK SANYASSI

ARUN CR(500)

HABIZUDDIN (500)

B CHAKRADHAR VIJAY

PRINCE MATHEW(1000)

PRAVEEN KUMAR D(LMV ONLY)

MANJESH J


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square