DL TEST RESULT FOR 05-10-19

PASS PERCENTAGE—95%


CANDIDATES PASSED


ISHA NILESH BHAT

PALLAVI RUPAM

M TEJASHREE

B M SOUMYA

JALIL MIYA

ARSHA MOHAN

PRACHEE N GIDH ( LMV ONLY)

MAMTA THOKALA

JYOTHI K P

VIJAYKUMAR C

A ARUNA

BHAGYASREE KHANDELWAL

SEEPAJ SHARMA

MD ASIF K

AVINASHA ILAKAL

MD SIBAGATULLA R K

SRINIVAS

SAYLI RAMAKANT K

DEENAMOL AUGUSTINE

MD IMTIYAZ AHMED

ABHISHEK KUMAR SHARMA

PRAFULLA PRADHAN

DASARI RAMPRASAD

RUPESH KUMAR

ANUSHREE SINGH

VIBHUTI KWATRA

K SRAVAN KUMAR

RAJAT VARSHANEY

VISHAL VERMA

CHANDRASEKHAR

ANAND V

G NARESH

SAURABH DHUMAWAD

ZARIN XAVIER

RAVI J

KUMARESAN RAMAKRISHNAN (1000)

SAMIR ROY

SHUBHAM GUPTA

DEBJIT CHAKRABORTY (LMV ONLY)

SAURAV DAS

AMAN SHAW (500)

SUPARNA SAHA

GAURAB DUTTA (500)

ARUN KUMAR AM (500)

ARUN KUMAR R

SANDEEP A KALANGI (500)


CONGRATULATIONS

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square