DL RECEIVED FOR BATCHES 31-7-19, 14-8-19, 17-8-19

ADMISSION CARDS MANDATORY FOR COLLECTING DL


LAGNAJITA DUTTA

MURALIDHAR POTUNURU

WILLIAMS R

AMAN KUMAR SINGH

KUMAR N

BHANWAR KANWAR

BASAVARAJ V MADIWALAR

SOUNDARYA PRATIMA

SUBHASIS GANGULY

BABUL KUMAR

RANJINI SKD

SAMANWITA BAJPAI

NIBEDITA KARMAKAR

NOVOJIT CHAKRABORTY

REMMYA NAIR

SATYAM UPADHYAY

PINKI BARUAH

RAVI P PITRODA

RAJESH AGARWAL

NEGENDRA

KUSH RAJ JOSHI

VIVEK JAIN

THIRUVENGADAN A

DHEERAJ WANKHEDE

DYUTI BHUSAN BHATTACHARJEE

SANSKRITI MOTWANI

SAMRAT DAS

R SUBRAMANYAM

ABHISHEK KUMAR

ROHIT KUMAR

SENDRAYAN N

AJAY DARJI

RAKESH YARRAGUPPI

PUTTARAJU VM

MANJULA DEVI

MURALI MOHAN M

ABDUL KALAM A

BASAVARAJ BIBHUTI

JYOTHSNA S

VINOD KUMAR MEHTA

SNEHITH JESHWIN

GOPI M

T SRINIVAS RAO

ALOK BARMAN

SOBHA LATHA V

ABHILASHA SWARUP

Y SHASHIVARDHAN REDDY

ADITYA K K

PRASHANT

PREM BAHADUR CHHETRI

SUTAPA GHOSH

MANASA CHITTANOORI

VENKATA RAVITEJ REDDY A

PRAKASH MANCHEPALLI

ANKITA RAJENDRA B

ALAKA KUMARI SAHU

ARCHANA MUDULI


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square