DL TEST RESULTS FOR 16.3.19

PASS PERCENTAGE 95%

CANDIDATS PASSED

MOHAN JAYARAMEGOWDA

ANEESH R

MOHAN KUMAR HN

BRAHMANAND GAEKWAD

HARSHADA S N

SHRADDHA PANDEY

ANUSHREE SARKAR

SHRUTI SONTI(LMV ONLY)

LAKSHMINARAYAN V

KOROTH SARATH

SANJEEVKUMAR AGADI

JITENDRA KUMAR SAHOO

M SUDHEER

ANIL KUMAR D M

MOHAN K R

THANUSH YOGI K

MANOJ KUMAR MANDAL

CHANDRA KUMAR RAO J

NISHA K

PRASANNA D H

MAHESHA N

GIRIKUMAR N S

KHOKAN BARMAN

SATTI SWAPNA MADHURI

VINAY N

BIBEKA BORAH

VAMANA DEVI G

BIRJON BORA

BALA BHARATAMMA K

SUMA R K

SHRUTI RANI

SANJEED KASIM

BASAVARAJ PATIL

UMA R

VIJAYALAKSHMI N PATIL

NINGANAGOWDA K PATIL

MANJUNATHACHRI C

CONGRATULATIONS

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square