DL TEST RESULTS FOR 27.02.19

PASS PERCENTAGE 92%

CANDIDATES PASSED

RAHUL KUMAR MISHRA

ARVIND UPADHAYA (500)

ABUL KALAM AZAD

DHANANJAY KUMAR V

VISHAL KUMAR JHA

PRAMOD KUMAR MANDAL

M SATISH

MANORANJAN BARMAN

BHABANANDA ROY

G PRUDVI RAJ

NAIDU SATISH BABU(500)

ABHISHEK SHARMA

ABHISHEK SHYAM G (500)

ANITA DEVI

RAKEAH S

SHARANABASAVA

PRATHAP N(1000)

NARENDRA REDDY D(300)

LAKSHMIKANTH (500)

UMESH NAIK

SOURITA PODDAR

NIKITA V KOLHE (800)

VAIBHAV K KOLHE

SUSHANT U SATONKAR

ANSAR PASHA

FARHEEN TAJ(LMV ONLY)

RABIYA FIRDOUS

ABHITA P(LMV ONLY)

KISHORE TIDUMALASETTY(500)

KUBERA PATIL

NEEEAJ KAUSHIK(500)

HANAMANTA (1000)

SURESH KUMAR DAS (2000)

REKHA

KRISHNAPPA KV

B VENKATESH

D SHIVASHANKAR

VIJAYALAKSHMI

VIJAYALAKSHMI SM (LMV ONLY)

KEEERHI R

ATRAYEE SEN(500)

DARSHAN M

VIJAY KUMAR V

PANDARINATH

DHIVYA N(300)

T HARISH

KALYANI VISWANADHA(1000)

RAJESH

SAPTARSHI DASGUPTA (LMV ONLY)

RAJU R

ANVER ZAKI

D SREENATH REDDY (500)

SOMLAL LAMA (1000)

PRAKASH T

PRAMOD G S

CONGRATULATIONS

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square