DL TEST RESULTS FOR 16-2-19

PASS PERCENTAGE 95.1%

CANDIDATES PASSED

CHAND PASHA

AKSHATHA L (500)

MUNIRATHNAM (500)

KEVINGOHOL KIKHI (LMV ONLY)

DURGESH SRIDHARAN

ABHISHEK KUMAR

SIMRANPAL SINGH

MUNNA SASMAL

SUSANT KUMAR TARAI

RANJAN KUMAR

THIPPESWAMY K

MANJUNATHA N H

JAYASREE D S

DINESH BABU K

HARIKRISHNA C N

PRASHANT SINDHE

POONAM PAL (1000)

MADHU B S

D JOHN JUSTIN GOPINATH

D SIVARAMI REDDY

MURALI PANDI

HARSHITHA M

PALLAVI (LMV ONLY)

MARIA CATHERINE

KAINAT SAMI

BIKASH PRADHAN

CONGRATULATIONS

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square